top of page

April 13, , 2020

สาสน์จากผู้บริหาร

Message from CEO

 

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในชุมทางการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รัฐบาลไทยและคนไทยมีเจตนารมณ์ที่ตรงกันประการหนึ่งในเรื่องนี้ นั่นคือ การทำให้ศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของโลกแห่งนี้ เป็น “ศูนย์กลางการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงระดับโลก” การที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. รับรองและอนุญาตให้การแพทย์ไทยสามารถใช้หุ่นยนต์ Exoskeleton Cyborg เพื่อรักษาอาการอัมพฤกษ์และอัมพาตได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ถือว่า เป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทย ที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศไปสู่จุดหมายดังกล่าวอย่างแท้จริง

 

Thailand has been considered as one of the best global medical hubs. The Thai government and the Thai people share the same goal upon this reputation. That is to make Thailand “a global hub for hi-tech medication and treatment.” On April 7, 2020, Thailand witnessed the approval of Cyberdyne’s HAL Lower Limb Type Medical Rehabilitation Exoskeleton that utilizes Cyborg Technology for the first time in history by Thailand’s Food and Drug Administration. From now on, the Thai Medical Community is eligible to treat paralysis patients in Thailand with this hi-tech medical equipment. This approval, moreover, emphasized the determination of the Thai government to make this country to realize this goal.

 

บริษัท ซิกเนเจอร์​ โรโบติกส์ จำกัด รู้สึกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับดันภาระกิจครั้งประวัติศาสตร์นี้ และ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ไซเบอร์ดายน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้วิจัย พัฒนา และ ผลิตหุ่นยนต์ไซบอร์กที่รับคำสั่งจากสมองมนุษย์ที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่นและของโลก ให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

 

Zignature Robotics Company Limited is proud to be a part in helping Thailand driving this historical agenda and is honored as a Representative in Thailand for CYBERDYNE Inc., Japan and the world’s best research, development and producer of the medical rehabilitation cyborg that communicates directly through the patient’s nerves and brains by non-invasive means.

 

ก้าวย่างถัดไปจากนี้ของเรา คือ การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไซบอร์กการแพทย์เพื่อการกายภาพบำบัดรุ่นฮอลล์ของไซเบอร์ดายน์ (Cyberdyne’s HAL Medical Rehabilitation Exoskeleton Cyborg) ให้เข้าถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวจากอาการเส้นเลือดตีบ ตัน แตก, กลุ่มอาการไขสันหลังบาดเจ็บ หรือ ผู้ป่วยที่มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตต่าง ๆ ด้วยสาเหตุจากโรคประสาทและกล้ามเนื้อต่าง ๆ ให้ได้มากและทั่วถึงที่สุด

 

Our next step is to bring Cyberdyne’s HAL Medical Rehabilitation Exoskeleton that utilizes Cyborg technology as wide and as many as possible to the patients that are suffer from stroke, spinal cord injury or paralysis as a result of neuromuscular diseases.

 

ทีมงานบริษัท ซิกเนเจอร์ โรโบติกส์ จำกัด เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับบริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเอไอด้านการแพทย์ที่ล้ำหน้าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นของทางการไทยในการสร้างศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดของโลก จะยังประโยชน์ให้แก่คนไทยและผู้ที่เดินทางมาใช้บริการจากทั่วทุกมุมโลกให้มีสุขภาพอนามัยและความสุขที่เพิ่มมากขึ้นโดยถ้วนหน้ากัน

 

Our team at Zignature Robotics believes that a strong collaboration with one of the world’s most advanced medical technology companies on AI and robotics and a strong vision and an unwavering determination of the Thai authority to make Thailand a hub of high-tech medication would benefit the Thai people and global patients from around the world for a better health and happiness for all.

 

ด้วยความปรารถนาดี

กฤษณ์ คุนผลิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซิกเนเจอร์ โรโบติกส์ จำกัด

 

Best wishes,

Krit Kunplin

CEO

Zignature Robotics Co., Ltd.

Kirit with LLT_2.jpg
bottom of page